3 + 1 huomiota kansainvälisten opiskelijoiden osallisuuden edistämisestä korkeakouluissa

Sakari Siilin
26.4.2024

Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet lukuisia projekteja, joiden tavoitteena on ollut edistää kansainvälisten opiskelijoiden osallisuuden kokemusta korkeakouluissa ja tukea heidän kotoutumistaan. Matkalla on tarttunut hihaan muutama pätevä huomio, joita on tarpeen muistutella itselleenkin säännöllisesti. Siksi päätin tarttua kynään ja kirjata pari ajatusta tuoreen Kävyn muotoon.

1. Ota kansainväliset opiskelijat mukaan suunnitteluun ja tekemiseen

Niin ainejärjestöissä kuin korkeakoulun hallinnossa lievää päänsärkyä aiheuttaa usein kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamisen vaikeus. Kivistys ohimolla saattaa jopa äityä kohtalaiseksi silloin, kun on suunnitellut ja toteuttanut kansainvälisille opiskelijoille suunnatun uuden tapahtuman tai tilaisuuden, jonne ei lopulta ole löytänyt paikalle juuri kukaan.

Usein tällaisissa tilanteissa taustalta paljastuu, ettei kohderyhmää ole osallistettu missään vaiheessa prosessia (tämä pätee myös suomalaisten opiskelijoiden tavoittamiseen liittyviin haasteisiin). Tästä syystä tilaisuuden ajoitus, viestintä, sisältö tai toteutus on todennäköisesti sakannut. Vaikka kohderyhmään kuuluvan henkilön tai henkilöiden osallistaminen ei tee autuaaksi kaikista haasteista, auttaa se monen pullonkaulan välttämisessä.

Pari hyvää tapaa osallistaa kohderyhmää:

  • Kysy yhdeltä tai useammalta kohderyhmän henkilöltä lyhyet kommentit suunnitellusta sisällöstä, sopivasta ajankohdasta sekä toiveet ja terkut onnistuneeseen toteutukseen. Mikä saisi tulemaan tilaisuuteen, missä ja miten siitä tulisi viestiä ja mitä ajankohtia tulisi välttää?
  • Kysy kohderyhmän henkilöitä mukaan tilaisuuden järjestelyihin tai osallistumaan ohjelmaan. Näin he tuovat näkemystä toteutukseen, mutta mahdollisesti ottavat myös ystäviään mukaan. Voit kysyä heitä kertomaan ajatuksia tilaisuuden aiheeseen tai ylipäätään auttamaan käytännön järjestelyissä.
  • Rekrytoi yksikköösi kansainvälinen opiskelija harjoitteluun. Mikäli kansainvälisten opiskelijoiden näkökulma ja heidän tavoittaminen on pääosassa sinun ja tiimisi työtä, on kansainvälisen opiskelijan läsnäolo tiimissä todella arvokasta. Näin kohderyhmätuntemus on jatkuvasti mukana tiimin työssä.

2. Suhtaudu opiskelijoihin aktiivisina toimijoina

Tämä huomio nousi hiljattain esiin eräässä projektissamme. Korkeakoulun asiantuntija muistutti työpajaryhmässä, miten tärkeää on suhtautua kansainvälisiin opiskelijoihin aktiivisina toimijoina eikä nähdä heitä passiivisina. Toimenpiteitä ja palveluja suunniteltaessa onkin tärkeää pitää kirkkaana mielessä, että kansainväliset opiskelijat itsekin etsivät aktiivisesti itselleen relevanttia tukea ja toimintaa, johon osallistua edistääkseen yhteisöön kiinnittymistä.

Kotouttamisesta tai integroimisesta puhuminen etäännyttää opiskelijoista ja vie ajattelu väärille raiteille, jossa kuvitellaan, että toisia voisi ulkoapäin ohjata toimimaan tietyllä tavalla. Mekaaninen ajattelu tekee palveluista ja organisaatiosta vaikeasti lähestyttävän. Opiskelijoiden omatoimisuuteen luottaminen puolestaan kannustaa entisestään aktiivisena toimijana olemiseen. Siten korkeakoulun asiantuntijoiden tehtävänä on tuoda saatavilla olevat mahdollisuudet oikea-aikaisesti ja mielenkiintoisella tavalla opiskelijoiden tiedoksi.

3. Kannusta suomen kielen opiskeluun, älä huuhdo motivaatiota pois lannistavilla kommenteilla

Suomalaisten helmasynti on ylikorostaa suomen kielen haastavuutta. Usein tämä tapahtuu vahingossa, ikään kuin opittuna tapana ja tätä narratiivia toistetaan surutta jokaiselle uudelle kansainväliselle opiskelijalle, joka saapuu tänne. Kieli on kuitenkin mahdollista oppia ja se on yksi tärkeimmistä kotoutumista ja työllistymistä edistävistä tekijöistä. Siksi on tärkeää tietoisesti kiinnittää huomioita tapaan, jolla puhumme suomen oppimisesta ja keskittyä kielen opiskelun kannustamiseen lannistamisen sijaan.

Lisäksi on tärkeää mahdollistaa suomen puhumisen harjoittelu kurssien ulkopuolella. Suomalaiset kääntävät edelleen todella herkästi keskustelun englanniksi kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Korkeakouluissa olisiki tärkeää luoda entistä enemmän matalan kynnyksen foorumeja, joissa kansainväliset ja suomea puhuvat opiskelijat voivat jutustella innostavalla tavalla.

+1 Jaetaan hyviä käytänteitä organisaation sisällä

Viimeisenä lisänostona haluan muistuttaa, että pyörää keksitään edelleen liian usein korkeakouluissa (ja muissa organisaatioissa) uudestaan. Usein ongelmaan, jota itse pohtii, on olemassa seinän takana jo keksitty ratkaisu. Sen takia kannattaa jakaa rohkeasti omia hyväksi havaitsemiaan ratkaisuja kollegoille ja toisaalta kysellä muilta mahdollisia ratkaisuja omiin kohdattuihin haasteisiin. Ratkaisu löytyy todennäköisesti yllättävän läheltä!

Haluatko kuulla lisää huomioita kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen ja työllistymisen parissa tehdyistä projekteista? Onko sinulla takataskussa hyväksi todettuja toimintatapoja, joista meidän olisi hyvä olla tietoisia? Huikkaa vastapalloon ja sovitaan opiskelijahenkiset etäkahvit! Keskustelussa voimme vaihtaa ajatuksia yhteisistä teemoista ilman tiukkaa asialistaa ja ketunhäntiä.

Sakari Siilin

Sakari Siilin

Kehtaamisen mestari, sanaseppo ja entinen järjestöjyyrä. Saken tapaa yleensä työhaalarit päällä kädet savessa tekemässä sitä, mitä milloinkin tarvitaan. Ahkera ja järjestelmällinen tekijä, joka taitaa niin pirskahtelevat postaukset kuin työpajojen ja kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen koukerot. Opiskellut puheviestintää Jyväskylän yliopistossa. Wanna be triathlonisti, jonka paheena on kokouspullat.