Referenssit

Mitäpä sitä itse satuilemaan. Katso tästä, mitä asiakkaamme tuumaavat meidän kanssa työskentelystä.

Männikkömetsä Käpy

Strategista tukea uuden yhteistyömallin luomiseksi

Johdimme Opiskelijakaupunki Jyväskylän strategian päivitystyön ja jalkautussuunnitelman laatimisen, minkä tavoitteena oli selkeyttää yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kesken.

Laadimme seitsemän eri toimijan Opiskelijakaupunki Jyväskylä -yhteistyölle visioaihion, tavoitteet ja konkreettisen yhteistyömallin, jossa oli kolme tasoa (strateginen ja operatiivinen taso sekä verkoston koordinointi) ja jossa määriteltiin yhteistyömallin resursseja. Lisäksi laadimme jalkautuksen aikataulun ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle.

Projekti sisälsi 15 taustahaastattelua ja 6 tuntia fasilitoimiamme työpajoja, joissa kerätyn tiedon avulla muodostimme toimintasuunnitelman.

quote start

Männikkömetsän edustajat toivat meille paitsi kohderyhmätuntemusta ja -osaamista, neutraalin ulkopuolisen näkemyksen verkoston tueksi ja ennen kaikkea lisäresursseja, sillä omin voimin kaiken suorittaminen näin nopealla aikataululla ei olisi ollut mahdollista.

Terhi Pekkarinen
Markkinointiviestinnän koordinaattori
Jyväskylän kaupunki
quote start

Jyväskylän kaupunki
Tutkimukset ja selvitykset
Organisaatiomuotoilu

Työllisyyttä edistävän hanketyön viestinnän pääkumppanuus

Toimimme viestinnän ja markkinoinnin kumppanina OKM-rahoitteisessa UJOPK (kutsumanimeltään OsaajaKS)-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli vastata kohtaanto-ongelmaan Keski-Suomessa tarjoamalla koulutusta ja ohjausta työnhakijoille. Yhteistyötä tehtiin laajasti verkostoissa, sillä hankkeessa oli mukana yhdeksän oppilaitosta sekä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut. 

Työ oli kokonaisvaltaista viestinnän ja markkinoinnin toteuttamista. Aloitimme työn laatimamalla viestintäsuunnitelman, minkä jälkeen vastasimme päivittäisestä viestinnästä hankkeen päättymiseen saakka. Toteutimme useita kampanjoita sekä teimme viestimme hankkeen tapahtumista kohderyhmälähtöisesti. Lisäksi laadimme muuta viestintämateriaalia, kuten uutiskirjeitä, tiedotteita ja materiaalia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Yhteistyössä korostui vahva suunnittelun ja visualisoinnin osaamisemme. Hankkeen yhtenä päätavoitteista oli jäsentää ja visualisoida palvelupolku osaamisensa päivittämisestä kiinnostuneelle työnhakijalle. Vastasimme tästä sekä useista muista visualisoinneista onnistuneesti.

quote start

Yhteistyö oli niin läheistä, että Männikkömetsän väki oli käytännössä osa OsaajaKS-tiimiä. Männikkömetsä työskenteli viestinnässä itsenäisesti ja toi hankkeen viestintään innovatiivista tekemistä. Heidän kauttaan tekemiseen saatiin paremmin mukaan kohderyhmälähtöisyyttä ja parannettua arjen työskentelyä. Lisäksi Männikkömetsä pystyi toteuttamaan palveluketjun visualisoinnin tavalla, johon me hanketoimijat emme pystyneet yrityksistämme huolimatta.

Maarit Viljakainen
Projektipäällikkö
OsaajaKS-hanke
quote start

OsaajaKS-hanke
Työllisyys
Viestintä, markkinointi ja brändi

Tukea kansainvälisten opiskelijoiden työnhakuun

Toteutimme räätälöidyn työpajakokonaisuuden Taideyliopiston kansainvälisille opiskelijoille ja Suomessa asuville taiteilijoille suunnattuun Boost your Future -tapahtumaan. Kv-opiskelijoille suunnatun työpajamme tarkoitus oli auttaa heitä työnhaussa Suomessa.

Työpajassa oli kolme ydinteemaa: työnhakudokumenttien laatiminen, piilotyöpaikkojen löytäminen sekä verkostojen tunnistaminen ja rakentaminen. Työpaja oli niin suosittu, että se täyttyi muutamassa tunnissa rekisteröitymisen avauduttua.

Ennen työpajaa perehdyimme kohderyhmään haastattelemalla kahta Taideyliopiston kv-opiskelijaa. Haastattelujen avulla saimme lisätietoja taidealojen kv-opiskelijoista ja heidän työllistymisen haasteista.

quote start

Suosittelen Männikkömetsää lämpimästi kaikkiin innovatiivisuutta, rohkeutta ja uusia avauksia vaativiin projekteihin. Männikkömetsän vahvuus on muuntautumiskyvyssä asiakkaan tarpeisiin vastaten.

Karla-Maria Toiviainen
Talent Boost -projektipäällikkö
Taideyliopisto
quote start

Taideyliopisto
Kansainvälisyys
Korkeakoulut ja opiskelijat
Työllisyys

Opiskelijoiden osallistaminen yrittäjyyspalveluiden kehittämiseksi

Selvitimme kyselyllä sekä live- että etätyöpajoissa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä yliopiston yrittäjyyspalveluista ja niiden kehittämisestä, jotta yliopisto voisi tukea entistä paremmin opiskelijoiden yrittäjähenkisyyttä ja yrittäjyyttä. Selvityksen perusteella jalostimme konkreettisia kehitystoimenpiteitä yrittäjyyspalveluiden kehittämiseksi.

quote start

Toteutimme Männikkömetsän kanssa projektin, jossa kartoitettiin ja rakennettiin yrittäjyyspalveluita Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden käyttöön. Yhteistyö oli sujuvaa ja tehokasta. Suosittelen Männikkömetsää erityisesti tuloshakuisiin projekteihin, joissa tarvitaan osaavaa ja luontevaa kanssakäymistä opiskelijoiden keskuudessa.

Arttu Taponen
Asiakkuuspäällikkö
Itä-Suomen yliopisto
quote start

Itä-Suomen yliopisto
Tutkimukset ja selvitykset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Palvelumuotoilusta tukea perehdytykseen

Toimimme Jyväskylän yliopiston kumppanina akateemisen johdon perehdytyksessä. Teimme yhteistyötä toiminnanohjaus-yksikön kanssa ja suunnittelimme rautalankamallin, joka tarjosi rakenteen ja vinkkejä pedagogisista ratkaisuista kaikkiin perehdytyskoulutuksiin. Annoimme palautetta koulutusten pitäjille ja autoimme heitä sisällön rajauksessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa. Lopuksi viimeistelimme PowerPoint-esitysten visuaalisen ilmeen ja veimme materiaalit Moodle-alustalle.

quote start

Männikkömetsän apu ja tuki perehdytyksessä toi mukanaan paljon lisäarvoa. Palvelumuotoilun hyödyntäminen sekä stilisointiapu erilaisen silmien läpi tuotti erittäin hyvän lopputuloksen perehdyttämiseen. Yhteistyö ja toiminta oli muutenkin todella vaivatonta, joustavaa sekä helppoa koko Männikkömetsän porukan kanssa.

Jaakko Sivusuo
Kehittämispäällikkö
Jyväskylän yliopisto
quote start

Jyväskylän yliopisto
Valmennukset ja koulutukset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Kansainvälisten opiskelijoiden pitovoimatekijät esiin

Selvitimme Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia Itä-Suomeen työllistymisestä. Tutkimme, miten hyvin kv-opiskelijat tuntevat eri toimijoiden tarjoamat työllistymistä ja integroitumista tukevat palvelut. Lisäksi pureuduimme työllistymistä estävin tekijöihin, kuten kielitaitoon ja asenteisiin.

Toteutimme Get Local! -nimellä kulkeneen selvityksen laatimalla kyselyn sekä järjestämällä työpajan. Näin saimme sekä määrällistä että laadullista tietoa suoraan kv-opiskelijoilta itseltään.

quote start

Olemme pystyneet selvityksen tuloksiin vedoten viestimään alueen työnantajille, että meidän kv-talentit ovat tulleet tänne rakentamaan uraansa ja elämäänsä, eivätkä vain kouluttautuakseen. Selvityksen tulosten julkaisu yliopiston kanavilla saivat paljon huomiota alueellisesti, ja olen huomannut myös kaupungin johdon siteeraavan tuloksia. Uskoisin, että Männikkömetsä pystyi ulkopuolisena toimijana saamaan opiskelijoiltamme rehellisempää palautetta, kuin mitä me itse olisimme saaneet.

Marko Pietilä
Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Itä-Suomen yliopisto
quote start

Itä-Suomen yliopisto
Tutkimukset ja selvitykset
Kansainvälisyys

Opiskelijalähtöisiä hankeaihioita oppimisympäristön kehittämiseksi

Keräsimme koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijoilta toiveita ja ideoita oppimisympäristön kehittämiseksi. Sähköiseen kyselyyn tuli 1504 vastausta, jonka tuloksia syvennettiin kahdella kampusvierailulla ja opiskelijoiden jututtamisella sekä työpajalla. Analysoimme saadut vastaukset ja jalostimme niistä toimenpide-ehdotuksia, jotka olivat sovellettavia hankehakuihin.

quote start

Uskomme, että Männikkömetsän toimijat saivat osallistettua opiskelijat kehittämisideointiin aktiivisemmin, kuin mihin itse olisimme tällä aikataululla pystyneet. Voimme suositella Männikkömetsää yhteistyöprojekteihin, jossa tarvitaan nopeaa ja ketterää toimintatapaa sekä mutkatonta toimintaa opiskelijoiden kanssa.

Taina Saarikko
Kehittämispäällikkö
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
quote start

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Tutkimukset ja selvitykset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Toimenpidesuunnitelman avulla veto- ja pitovoimaisempi opiskelijakaupunki

Toteutimme Opiskelijakaupunki Joensuu -verkostolle toimenpidesuunnitelman Joensuun kehittämiseksi opiskelijakaupunkina. Projektissa analysoimme yli 2000 vastausta saaneen kyselyn datan ja toteutimme neljä työpajaa Joensuun opiskelijoille.

Kerätyn datan avulla loimme konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla Joensuun toimijat voivat kehittää kaupunkia veto- ja pitovoimaisemmaksi opiskelijakaupungiksi. Toimenpide-ehdotukset liittyivät muun muassa työmahdollisuuksien parantamiseen, turvallisuuden lisäämiseen ja kaupunkiliikenteen kehittämiseen. Projektin lopuksi esittelimme tulokset verkoston ohjausryhmälle.

quote start

Yhteistyö Männikkömetsän kanssa oli sujuvaa ja kommunikointi helppoa. Tilaajan toiveet otettiin hyvin huomioon. Asiantuntevaa työpajojen fasilitointia, kattavaa raportointia ja tulosten analysointia toimenpide-ehdotuksineen. Suosittelen Männikkömetsää erityisesti työpajojen fasilitointiin, joka hoituu rennon varmalla otteella avoimessa ilmapiirissä.

Tiia Turunen
Projektipäällikkö
Opiskelijakaupunki Joensuu
quote start

Opiskelijakaupunki Joensuu
Tutkimukset ja selvitykset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Kehittämisyhtiön viestintä uudelle tasolle

Loimme Kehittämisyhtiö Karstulanseudulle viestintäsuunnitelman, jossa määritimme konkreettisesti ja käytännöllisesti miten, missä ja kenelle yhtiö toteuttaa viestintää ja markkinointia. Viilasimme yhtiön visuaalista ilmettä sekä loimme sen hyödyntämiseen Word-, PowerPoint- ja Canva-pohjia. Hyödynsimme viestintäsuunnitelman muodostamisessa työpajatyöskentelyä ja järjestimme käyttökoulutustilaisuuden jalkautuksen edistämiseksi.

quote start

Yhtiössämme oli tarve viestinnän terävöittämiselle ja tarkentamiselle asiakaskohderyhmät huomioiden. Kaipasimme suunnitelmallisuutta ja vinkkejä erityisesti yhtiömme oman viestinnän, mutta myös sidosryhmäviestinnän tehostamiselle ja paremmalle kohdentamiselle. Viestintäilmeelle haimme freesausta ja meillä oli tarvetta erilaisten valmiiden viestintäpohjien valmistamiselle. Männikkömetsän kautta saimme asiantuntevaa apua viestintämme kokonaisvaltaiselle tarkastelulle ja päivittämiselle. Uuden viestintäsuunnitelman ja -ilmeen avulla viestintämme on jatkossa suunnitelmallista, oikein kohdennettua ja varsinkin pienen yhtiön mittakaava huomioiden oikeassa suhteessa resurssoitua. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme palveluun ja lopputuotteeseen.

Jenni Leppilahti
Yrityskehittäjä / Viestintä
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
quote start

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Viestintä, markkinointi ja brändi

Pohjoinen Keski-Suomi tunnetuksi

Toimimme ulkoistettuna asiantuntijana hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä pohjoisen Keski-Suomen tunnettuutta. Autoimme hanketta saavuttamaan tavoitteensa konseptoimalla Vietä kesä Sydänsuomessa -kampanjan, jossa yli 40 nuorta saapui asumaan kesän ajaksi alueelle. Lisäksi vastasimme Viitasaaren, Pihtiputaan, Karstulan ja Kannonkosken alueelle kohdistuneen kampanjan koordinoinnista sekä tuotimme meidän laatiman viestintäsuunnitelman mukaista viestintää monikanavaisesti. Kampanja lisäsi alueen tunnettuutta valtakunnallisesti sekä vahvisti Sydänsuomen vetovoimaa osallistujien keskuudessa.

quote start

Männikkömetsä on tuonut päivitettyä osaamista meidän viestintään sekä kohderyhmätuntemusta opiskelijoista ja nuorista, mikä minulta on puuttunut. On tuotu reaaliaikaista tuntemusta siitä, mitä opiskelijakohderyhmä tänä päivänä on. Suosittelen yhteistyötä kaikille sellaisille, jotka haluavat, että asioita hoidetaan pragmaattisesti ja saadaan tuloksia aikaan. Jos haluaa showta ja hypeä, niin sitä ei ilman eri pyyntöä tarjota.

Kari Jarvansalo
Projektipäällikkö
Tuu ja tee -hanke
quote start

Tuu ja tee -hanke
Viestintä, markkinointi ja brändi
Kokeilut ja pilotit

Työnhakuvalmennuksia kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille

Olemme toimineet palveluntarjojana Kuopion kaupungin työllisyyspalveluille dynaamisen pienhankinnan kautta. Tarjosimme 10 tunnin työnhakuvalmennusta Savonian ja Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Yksilövalmennuksissa olemme käsitelleet yleisimpiä tapoja hakea töitä Suomesta, suomalaista työkulttuuria, sparranneet CV:n ja avoimen kirjeen kirjoittamisessa sekä tehneet työhaastattelusimulaation. Valmennusten ote on ollu keskusteleva ja moni valmennettava on saanut joko oman alan harjoittelu- tai työpaikan.

quote start

This course has offered me a friendly environment to transition from the academic to the laboral stage of life. From it I learned how to present myself to the market as well as how to effectively find job positions. I recommend it 100%.

Rocío Félix
Student in biology
quote start

Kansainvälisyys
Valmennukset ja koulutukset
Työllisyys

Opiskelijoiden ääni kuuluviin verkkosivu-uudistuksessa

Suunnittelimme ja toteutimme työpajan, jonka tavoitteena oli kerätä opiskelijoiden näkemyksiä Jyväskylän yliopiston verkkosivu-uudistusta varten.

Keräsimme näkemyksiä opiskelijoiden kannalta relevanttien sivujen rakenteesta, sisällöistä ja esitysmuodoista. Lisäksi selvitimme verkkosivu-uudistuksen viestintään liittyen toiveita ja huomioita.

Rekrytoimme puolet osallistujista, jotka olivat eri laitoksilta. Toinen puoli osallistujista koostui  yliopiston opiskelijalähettiläistä. Lisäksi työpajaan osallistui yliopiston henkilökuntaa viestintä- ja koulutuspalveluista.

Koostimme työpajan havainnot ja esitetyt näkemykset kompaktiin raporttiin.

quote start

Jyväskylän yliopisto
quote start

Jyväskylän yliopisto
Tutkimukset ja selvitykset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Jyväskylän pitovoimatekijät kartalle

Toteutimme opiskelijaymmärrystä vaativan työpajan, jossa selvitettiin jyväskyläläisten opiskelijoiden näkemyksiä kaupunkiin työllistymisessä. Osallistujien kanssa keskusteltiin mm. Jyväskylän palveluista ja työllistymisnäkymistä sekä kehitettiin konkreettisia tekoja, joilla pitovoimaa voitaisiin edistää. Työpajaan kutsuttiin 12 opiskelijaa eri oppiaineista.

quote start

Männikkömetsäläiset saivat työpajaan osallistettua sopivan opiskelijaporukan ja etäoloissa työpajan juoksutus saatiin yhteistyössä rullaamaan sujuvasti. Yhteistyö männikkömetsäläisten kanssa on mutkatonta ja hyvin ratkaisukeskeistä.

Tanja Oksa
Verkostopäällikkö
Business Jyväskylä
quote start

Business Jyväskylä
Tutkimukset ja selvitykset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Opiskelijan hyvinvointia edistämässä

Olemme toimineet opiskeluhyvinvointiin liittyvän viestinnnän kumppanina ja tehneet yhteistyötä sekä JYU:n viestintäpalveluiden, opiskelijalähettiläiden että Student Lifen henkilöstön kanssa.

Yhteistyön aikana olemme suunnitelleet, koordinoineet sekä tuottaneet 26  erilaista, monikanavaista sisältöä niin yliopiston sosiaaliseen mediaan, uutiskirjeeseen kuin nettisivuille. Lisäksi suunnittelimme ja fasilitoimme viestinnän ja Student Lifen asiantuntijoille työpajan, jossa määrittelimme vuoden 2022 tavoitteet, ydinviestit ja teemat vuosikelloon kirjattuna. Olemme myös konseptoineet ja tuottaneet esimerkkipostaukset hyvisten ja ryhmänohjaajien esittelyistä.

quote start

Jyväskylän yliopisto
quote start

Jyväskylän yliopisto
Viestintä, markkinointi ja brändi
Korkeakoulut ja opiskelijat

Viestintäsuunnitelman laatiminen

Laadimme Viitasaaren kaupungille päivitetyn viestintäsuunnitelman, joka toimi työkaluna jalkauttaa toisen toimiston tekemä brändimanuaali. Kattavan taustatyön tuloksena syntyneessä viestintäsuunnitelmassa määriteltiin tavoitteet, brändin mukaisen viestinnän sävyn ja visuaalisen ilmeen soveltaminen eri konteksteissa, kohderyhmät, kanavat, sisältökonseptit ja sisäinen organisointi. Lisäksi laadimme muutamia kampanjaesimerkkejä, julkaisusuunnitelman pohjan, mittarit ja arjen työkalut, kuten valmiit Word- ja PowerPoint-pohjat.

quote start

Viitasaaren kaupunki
quote start

Viitasaaren kaupunki
Viestintä, markkinointi ja brändi

Vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä -valmennus ainejärjestöille

Olemme valmentaneet Itä-Suomen yliopistossa ainejärjestöjä tekemään vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä jo kaksi vuotta. Valmennukset ovat vahvistaneet osallistujien ammatti-identiteettiä sekä monipuolistaneet järjestöjen työelämäyhteistyön muotoja. 

Valmennukset käynnistyivät nykytilaa kartoittavalla kyselyllä, jonka pohjalta valitiin mukaan 5 ainejärjestöä. Ensimmäisenä vuotena, 2021, pidimme kolme yksilövalmennusta jokaiselle järjestölle. Seuraavana vuonna mukaan otettiin 3 ainejärjestöä lisää ja  osa tapaamisista oli ryhmävalmennuksia.

quote start

Männikkömetsä ymmärtää opiskelijoiden näkökulmaa ja erityisesti ainejärjestötyöskentelyä. Heillä on paljon näkemyksiä siitä, miten opiskelun työelämäyhteyttä ja ainejärjestöjen voimavaroja voitaisiin hyödyntää paremmin. Lisäksi heiltä on saatu osaamista ainejärjestöjen ja yliopiston vuorovaikutuksen kehittämisessä. Männikkömetsä on tuonut konkreettisia asioita tekemiseen: ei vain suunnitella, vaan oikeasti lähdetään toteuttamaan. 'Osallistava' olisi aika hyvä ja kuvaava sana, minkä lisäksi yhteistyö on ollut mielekästä.

Joonas Ruuskanen
Innovaatioasiantuntija
Itä-Suomen yliopisto
quote start

Itä-Suomen yliopisto
Valmennukset ja koulutukset
Korkeakoulut ja opiskelijat

Tuoretta tietoa ainejärjestöistä kehitystyön tueksi

Selvitimme Vaasan yliopiston kaikkien ainejärjestöjen yritysyhteistyön ja kansainvälisen toiminnan nykytilaa. Selvitys sisälsi Google Forms -kyselyn ja järjestökohtaiset haastattelut.

Tavoitteena oli kartoittaa, miten ainejärjestöissä edistetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yhteisöön ja minkälaisia haasteita sekä hyödyntämätöntä potentiaalia järjestöillä on näillä osa-alueilla.

Yliopisto hyödynsi tuloksia teemoihin liittyvien  kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja päätöksenteossa.

quote start

Vaasan yliopisto
quote start

Vaasan yliopisto
Tutkimukset ja selvitykset
Korkeakoulut ja opiskelijat
Kansainvälisyys

Tuoreita ajatuksia ja selkeitä suunnitelmia yrittäjyyden edistämiseen

Konseptoimme Nuorten innovaatiopolku -hankkeelle uudenlaisen Viitasaaren alueen nuorille kohdistetun, Luova liikeidea -kilpailun, jonka tavoitteena on edistää uusien Y-tunnusten syntymistä. Toimimme hyvin itsenäisesti ja tuotimme hankkeen käyttöön kilpailun konseptin, markkinointisuunnitelman ja järjestämisen blue print -tiedoston, jossa oli kuvattuna kaikki keskeiset kilpailun järjestämiseen liittyvät tehtävät aikataulutettuna. Lisäksi tuotimme viestintämateriaalit PowerPointeista printteihin ja somepostauksiin sekä nettisivuländäriin.

quote start

Witas Oy
quote start

Witas Oy
Viestintä, markkinointi ja brändi
Kokeilut ja pilotit

Tutkittua tietoa valmistumisen jälkeisistä asumistoiveista

Toteutimme selvityksen opiskelijoiden valmistumisen jälkeisistä asumistoiveista ja pitovoimatekijöistä Jyväskylässä. Selvityksen pohjatyöt tehtiin yhden osakkaan Pro Gradu -tutkielman yhteydessä ja työtä jatkettiin vielä pidemmälle yhteistyössä Männikkömetsä Oy:n kanssa. Määrällisellä tutkimuksella selvitettiin, miten opiskelijat haluavat asua valmistumisen jälkeen, ja mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden pitovoimaan.

quote start

Yhteistyö on ollut sujuvaa ja asiakkaan tarpeet huomioonottavaa. Suosittelen yhteistyötä erityisesti heille, jotka haluavat kasvattaa kohderyhmätuntemustaan opiskelijoista ja nuorista ja kehittää toimintaansa huomioiden heidän tarpeensa entistä paremmin.

Anna Isopoussu
Kaavoitustutkija
Jyväskylän kaupunki
quote start

Jyväskylän kaupunki
Tutkimukset ja selvitykset

Opiskelijaymmärrystä koulutuksen kehittäjille

Olemme toteuttaneet useita videoprojekteja Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian EduFutura-yhteisölle. Videoiden kuvaamisen ja editoinnin lisäksi olemme osallistuneet suunnitteluun ja auttaneet kohdentamaan videoita sopimaan opiskelijan mielenmaisemaan.

quote start

Männikkömetsän kautta olemme saaneet sen osaamisen ja palvelun, jota emme pysty itse toteuttamaan. Männikkömetsä on myös terävöittänyt ja tiivistänyt ideoitamme selkeäksi kokonaisuudeksi. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja männikkömetsäläisiin on voinut luottaa – kaikki on toimitettu sovitussa aikataulussa ja hyvällä laadulla.

Tiina Riuttanen
Viestintäasiantuntija
EduFutura
quote start

EduFutura
Viestintä, markkinointi ja brändi

Vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä -valmennus järjestöseminaarissa

Osana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestötoimijoiden aloitusseminaaria pidimme etävalmennuksen työelämäyhteistyöstä. Valmennuksessa käsittelimme, miksi ja miten tehdä työelämäyhteistyötä, esittelimme yleisimmät yritysyhteistyön muodot, organisaatioiden kontaktoinnin, CRM:n hyödyntämisen ja annoimme käytännön vinkkejä arkeen. Yleisarvosana valmennuksesta oli 4,66 (asteikolla 1-5).

quote start

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
quote start

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Valmennukset ja koulutukset