Referenssit

Mitäpä sitä itse satuilemaan. Katso tästä, mitä asiakkaamme tuumaavat meidän kanssa työskentelystä.

Männikkömetsä Käpy

Strategista tukea uuden yhteistyömallin luomiseksi

Johdimme Opiskelijakaupunki Jyväskylän strategian päivitystyön ja jalkautussuunnitelman laatimisen, minkä tavoitteena oli selkeyttää yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kesken.

Laadimme 7 eri toimijan  Opiskelijakaupunki Jyväskylä -yhteistyölle visioaihion, tavoitteet ja konkreettisen yhteistyömallin, jossa oli kolme tasoa (strateginen ja operatiivinen taso & verkoston koordinointi) ja määriteltiin yhteistyömallin resursseja. Lisäksi laadimme jalkautussuunnitelman aikataulun ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle.

Projekti sisälsi 15 taustahaastattelua, 6 tuntia työpajoja sekä toimintasuunnitelman esittelytilaisuuden.

quote start

“Männikkömetsä fasilitoi ammattitaitoisesti työpajatilaisuudet, käsitteli kerätyn datan ja teki sen pohjalta verkostollemme toimintasuunnitelman. Männikkömetsän edustajat toivat meille paitsi kohderyhmätuntemusta ja -osaamista, neutraalin ulkopuolisen näkemyksen verkoston tueksi ja ennen kaikkea lisäresursseja, sillä omin voimin kaiken suorittaminen näin nopealla aikataululla ei olisi ollut mahdollista.”

Terhi Pekkarinen
markkinointiviestinnän koordinaattori, Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän kaupunki
quote start

Jyväskylän kaupunki
Selvitykset ja kartoitukset
Työpajat

Opiskelijoiden osallistaminen yrittäjyyspalveluiden kehittämiseksi

Selvitimme kyselyllä sekä live- että etätyöpajoissa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä yliopiston yrittäjyyspalveluista ja niiden kehittämisestä, jotta yliopisto voisi tukea entistä paremmin opiskelijoiden yrittäjähenkisyyttä ja yrittäjyyttä. Selvityksen perusteella jalostimme konkreettisia kehitystoimenpiteitä yrittäjyyspalveluiden kehittämiseksi.

quote start

“Toteutimme yhdessä Männikkömetsän kanssa projektin, jossa kartoitettiin ja rakennettiin yrittäjyyspalveluita Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden käyttöön. Yhteistyö Männikkömetsän kanssa oli projektin alusta loppuun sujuvaa ja tehokasta. Suosittelen Männikkömetsää erityisesti tuloshakuisiin projekteihin, joissa tarvitaan osaavaa ja luontevaa kanssakäymistä opiskelijoiden keskuudessa.”

Arttu Taponen
asiakkuuspäällikkö
Itä-Suomen yliopisto
quote start

Itä-Suomen yliopisto
Selvitykset ja kartoitukset
Työpajat

Palvelumuotoilusta tukea perehdytykseen

Toimimme Jyväskylän yliopiston kumppanina akateemisen johdon perehdytyksessä. Teimme yhteistyötä toiminnanohjaus-yksikön kanssa ja suunnittelimme rautalankamallin, joka tarjosi rakenteen ja vinkkejä pedagogisista ratkaisuista kaikkiin perehdytyskoulutuksiin. Annoimme palautetta koulutusten pitäjille ja autoimme heitä sisällön rajauksessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa. Lopuksi viimeistelimme PowerPoint-esitysten visuaalisen ilmeen ja veimme materiaalit Moodle-alustalle.

quote start

Männikkömetsän apu ja tuki perehdytyksessä toi mukanaan paljon lisäarvoa. Palvelumuotoilun hyödyntäminen sekä stilisointiapu erilaisen silmien läpi tuotti erittäin hyvän lopputuloksen perehdyttämiseen. Yhteistyö ja toiminta oli muutenkin todella vaivatonta, joustavaa sekä helppoa koko Männikkömetsän porukan kanssa.

Jaakko Sivusuo
Kehittämispäällikkö
Jyväskylän yliopisto
quote start

Jyväskylän yliopisto
Korkeakoulu
Valmennukset ja perehdytykset

Kansainvälisten opiskelijoiden pitovoimatekijät esiin

Selvitimme Itä-Suomen yliopiston kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kokemuksia ja ajatuksia Itä-Suomeen työllistymisestä. Tutkimme, miten hyvin kv-opiskelijat tuntevat eri toimijoiden tarjoamat työllistymistä ja integroitumista tukevat palvelut. Lisäksi pureuduimme työllistymistä estävin tekijöihin, kuten kielitaitoon ja asenteisiin.

Toteutimme Get Local! -nimellä kulkeneen selvityksen laatimalla kyselyn sekä järjestämällä työpajan. Näin saimme sekä määrällistä että laadullista tietoa suoraan kv-opiskelijoilta itseltään.

quote start

Olemme pystyneet selvityksen tuloksiin vedoten viestimään alueen työnantajille, että meidän kv-talentit ovat tulleet tänne rakentamaan uraansa ja elämäänsä, eivätkä vain kouluttautuakseen. Selvityksen tulosten julkaisu yliopiston kanavilla saivat paljon huomiota alueellisesti, ja olen huomannut myös kaupungin johdon siteeraavan tuloksia. Uskoisin, että Männikkömetsä pystyi ulkopuolisena toimijana saamaan opiskelijoiltamme rehellisempää palautetta, kuin mitä me itse olisimme saaneet.

Marko Pietilä
KV-asioiden koordinaattori
Itä-Suomen yliopisto
quote start

Itä-Suomen yliopisto
Työpajat
Selvitykset ja kartoitukset
Kansainvälisyys

Pohjoinen Keski-Suomi tunnetuksi

Toimimme ulkoistettuna asiantuntijana hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä pohjoisen Keski-Suomen tunnettuutta. Autoimme hanketta saavuttamaan tavoitteensa konseptoimalla Vietä kesä Sydänsuomessa -kampanjan, jossa yli 40 nuorta saapui asumaan kesän ajaksi alueelle. Lisäksi vastasimme Viitasaaren, Pihtiputaan, Karstulan ja Kannonkosken alueelle kohdistuneen kampanjan koordinoinnista sekä tuotimme meidän laatiman viestintäsuunnitelman mukaista viestintää monikanavaisesti. Kampanja lisäsi alueen tunnettuutta valtakunnallisesti sekä vahvisti Sydänsuomen vetovoimaa osallistujien keskuudessa.

quote start

Männikkömetsä on tuonut päivitettyä osaamista meidän viestintään sekä kohderyhmätuntemusta opiskelijoista ja nuorista, mikä minulta on puuttunut. On tuotu reaaliaikaista tuntemusta siitä, mitä opiskelijakohderyhmä tänä päivänä on. Suosittelen yhteistyötä kaikille sellaisille, jotka haluavat, että asioita hoidetaan pragmaattisesti ja saadaan tuloksia aikaan. Jos haluaa showta ja hypeä, niin sitä ei ilman eri pyyntöä tarjota.

Kari Jarvansalo
projektipäällikkö
Tuu ja Tee -hanke
quote start

Tuu ja Tee -hanke
Viestinnän suunnittelu ja kampanjat
Sisällöntuotanto
Räätälöidyt ratkaisut

Opiskelijoiden ääni kuuluviin verkkosivu-uudistuksessa

Suunnittelimme ja toteutimme työpajan, jonka tavoitteena oli kerätä opiskelijoiden näkemyksiä Jyväskylän yliopiston verkkosivu-uudistusta varten.

Keräsimme näkemyksiä opiskelijoiden kannalta relevanttien sivujen rakenteesta, sisällöistä ja esitysmuodoista. Lisäksi selvitimme verkkosivu-uudistuksen viestintään liittyen toiveita ja huomioita.

Rekrytoimme puolet osallistujista, jotka olivat eri laitoksilta. Toinen puoli osallistujista koostui  yliopiston opiskelijalähettiläistä. Lisäksi työpajaan osallistui yliopiston henkilökuntaa viestintä- ja koulutuspalveluista.

Koostimme työpajan havainnot ja esitetyt näkemykset kompaktiin raporttiin.

quote start

Jyväskylän yliopisto
quote start

Jyväskylän yliopisto
Selvitykset ja kartoitukset
Työpajat

Jyväskylän pitovoimatekijät kartalle

Toteutimme opiskelijaymmärrystä vaativan työpajan, jossa selvitettiin jyväskyläläisten opiskelijoiden näkemyksiä kaupunkiin työllistymisessä. Osallistujien kanssa keskusteltiin mm. Jyväskylän palveluista ja työllistymisnäkymistä sekä kehitettiin konkreettisia tekoja, joilla pitovoimaa voitaisiin edistää. Työpajaan kutsuttiin 12 opiskelijaa eri oppiaineista.

quote start

Männikkömetsäläiset saivat työpajaan osallistettua sopivan opiskelijaporukan ja etäoloissa työpajan juoksutus saatiin yhteistyössä rullaamaan sujuvasti. Yhteistyö männikkömetsäläisten kanssa on mutkatonta ja hyvin ratkaisukeskeistä.

Tanja Oksa
verkostopäällikkö
Business Jyväskylä
quote start

Business Jyväskylä
Työpajat
Selvitykset ja kartoitukset

Opiskelijan hyvinvointia edistämässä

Olemme toimineet opiskeluhyvinvointiin liittyvän viestinnnän kumppanina ja tehneet yhteistyötä sekä JYU:n viestintäpalveluiden, opiskelijalähettiläiden että Student Lifen henkilöstön kanssa. 

Yhteistyön aikana olemme suunnitelleet, koordinoineet sekä tuottaneet 26  erilaista, monikanavaista sisältöä niin yliopiston sosiaaliseen mediaan, uutiskirjeeseen kuin nettisivuille. Lisäksi suunnittelimme ja fasilitoimme viestinnän ja Student Lifen asiantuntijoille työpajan, jossa määrittelimme vuoden 2022 tavoitteet, ydinviestit ja teemat vuosikelloon kirjattuna. Olemme myös konseptoineet ja tuottaneet esimerkkipostaukset hyvisten ja ryhmänohjaajien esittelyistä.

quote start

Jyväskylän yliopisto
quote start

Jyväskylän yliopisto
Viestinnän suunnittelu ja kampanjat
Sisällöntuotanto
Työpajat

Vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä -valmennus ainejärjestöille

Olemme valmentaneet mm. Itä-Suomen yliopistossa ainejärjestöjä tekemään vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä jo kaksi vuotta. Valmennukset ovat vahvistaneet osallistujien ammatti-identiteettiä sekä monipuolistaneet järjestöjen työelämäyhteistyön muotoja. 

Valmennukset käynnistyivät nykytilaa kartoittavalla kyselyllä, jonka pohjalta valitiin mukaan 5 ainejärjestöä. Ensimmäisenä vuotena, 2021, pidimme kolme yksilövalmennusta jokaiselle järjestölle. Seuraavana vuonna mukaan otettiin 3 ainejärjestöä lisää ja  osa tapaamisista oli ryhmävalmennuksia.

quote start

Männikkömetsä ymmärtää opiskelijoiden näkökulmaa ja erityisesti ainejärjestötyöskentelyä. Heillä on paljon näkemyksiä siitä, miten opiskelun työelämäyhteyttä ja ainejärjestöjen voimavaroja voitaisiin hyödyntää paremmin. Lisäksi heiltä on saatu osaamista ainejärjestöjen ja yliopiston vuorovaikutuksen kehittämisessä. Männikkömetsä on tuonut konkreettisia asioita tekemiseen: ei vain suunnitella, vaan oikeasti lähdetään toteuttamaan. 'Osallistava' olisi aika hyvä ja kuvaava sana, minkä lisäksi yhteistyö on ollut mielekästä.

Joonas Ruuskanen
innovaatioasiantuntija
UEF
quote start

UEF
Opiskelijoiden osallistaminen
Valmennukset ja perehdytykset

Viestintäsuunnitelman laatiminen

Laadimme Viitasaaren kaupungille päivitetyn viestintäsuunnitelman, joka toimi työkaluna jalkauttaa toisen toimiston tekemä brändimanuaali. Kattavan taustatyön tuloksena syntyneessä viestintäsuunnitelmassa määriteltiin tavoitteet, brändin mukaisen viestinnän sävyn ja visuaalisen ilmeen soveltaminen eri konteksteissa, kohderyhmät, kanavat, sisältökonseptit ja sisäinen organisointi. Lisäksi laadimme muutamia kampanjaesimerkkejä, julkaisusuunnitelman pohjan, mittarit ja arjen työkalut, kuten valmiit Word- ja PowerPoint-pohjat.

quote start

Viitasaaren kaupunki
quote start

Viitasaaren kaupunki
Aluemarkkinointi
Viestinnän suunnittelu ja kampanjat
Viestintä

Tuoretta tietoa ainejärjestöistä kehitystyön tueksi

Selvitimme Vaasan yliopiston kaikkien ainejärjestöjen yritysyhteistyön ja kansainvälisen toiminnan nykytilaa. Selvitys sisälsi Google Forms -kyselyn ja järjestökohtaiset haastattelut.

Tavoitteena oli kartoittaa, miten ainejärjestöissä edistetään opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä tuetaan kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista yhteisöön ja minkälaisia haasteita sekä hyödyntämätöntä potentiaalia järjestöillä on näillä osa-alueilla.

Yliopisto hyödynsi tuloksia teemoihin liittyvien  kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja päätöksenteossa.

quote start

Vaasan yliopisto
quote start

Vaasan yliopisto
Selvitykset ja kartoitukset
Opiskelijoiden osallistaminen

Tuoreita ajatuksia ja selkeitä suunnitelmia yrittäjyyden edistämiseen

Konseptoimme Nuorten innovaatiopolku -hankkeelle uudenlaisen Viitasaaren alueen nuorille kohdistetun, Luova liikeidea -kilpailun, jonka tavoitteena on edistää uusien Y-tunnusten syntymistä. Toimimme hyvin itsenäisesti ja tuotimme hankkeen käyttöön kilpailun konseptin, markkinointisuunnitelman ja järjestämisen blue print -tiedoston, jossa oli kuvattuna kaikki keskeiset kilpailun järjestämiseen liittyvät tehtävät aikataulutettuna. Lisäksi tuotimme viestintämateriaalit PowerPointeista printteihin ja somepostauksiin sekä nettisivuländäriin.

quote start

Witas Oy
quote start

Witas Oy
Räätälöidyt ratkaisut
Työpajat
Viestinnän suunnittelu ja kampanjat
Sisällöntuotanto

Tutkittua tietoa valmistumisen jälkeisistä asumistoiveista

Toteutimme selvityksen opiskelijoiden valmistumisen jälkeisistä asumistoiveista ja pitovoimatekijöistä Jyväskylässä. Selvityksen pohjatyöt tehtiin yhden osakkaan Pro Gradu -tutkielman yhteydessä ja työtä jatkettiin vielä pidemmälle yhteistyössä Männikkömetsä Oy:n kanssa. Määrällisellä tutkimuksella selvitettiin, miten opiskelijat haluavat asua valmistumisen jälkeen, ja mitkä tekijät vaikuttavat opiskelijoiden pitovoimaan.

quote start

Yhteistyö on ollut sujuvaa ja asiakkaan tarpeet huomioonottavaa. Suosittelen yhteistyötä erityisesti heille, jotka haluavat kasvattaa kohderyhmätuntemustaan opiskelijoista ja nuorista ja kehittää toimintaansa huomioiden heidän tarpeensa entistä paremmin.

Anna Isopoussu
kaavoitustutkija
Jyväskylän kaupunki
quote start

Jyväskylän kaupunki
Selvitykset ja kartoitukset

Opiskelijaymmärrystä koulutuksen kehittäjille

Olemme toteuttaneet useita videoprojekteja Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian EduFutura-yhteisölle. Videoiden kuvaamisen ja editoinnin lisäksi olemme osallistuneet suunnitteluun ja auttaneet kohdentamaan videoita sopimaan opiskelijan mielenmaisemaan.

quote start

Männikkömetsän kautta olemme saaneet sen osaamisen ja palvelun, jota emme pysty itse toteuttamaan. Männikkömetsä on myös terävöittänyt ja tiivistänyt ideoitamme selkeäksi kokonaisuudeksi. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja männikkömetsäläisiin on voinut luottaa – kaikki on toimitettu sovitussa aikataulussa ja hyvällä laadulla.

Tiina Riuttanen
viestintäasiantuntija
EduFutura
quote start

EduFutura
Sisällöntuotanto

Vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä -valmennus järjestöseminaarissa

Osana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan järjestötoimijoiden aloitusseminaaria pidimme etävalmennuksen työelämäyhteistyöstä. Valmennuksessa käsittelimme, miksi ja miten tehdä työelämäyhteistyötä, esittelimme yleisimmät yritysyhteistyön muodot, organisaatioiden kontaktoinnin, CRM:n hyödyntämisen ja annoimme käytännön vinkkejä arkeen. Yleisarvosana valmennuksesta oli 4,66 (asteikolla 1-5).

quote start

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
quote start

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Valmennukset ja perehdytykset