Meidän tarinamme

Mitä tapahtuu, kun laittaa nipun vanhoja järjestöjyyriä samaan kasaan? No ainakin loputtomasti ideoita ja yritteliästä asennetta opiskelijoiden ja organisaatioiden hyväksi.

Tunnemme oppilaitokset kuin omat taskumme, koska olemme tehneet lähes kaiken opiskelun ja opiskelijaelämän parissa. Kilometrejä on karttunut niin ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan, opiskelija-asumisen kuin yrittäjyysjärjestön tehtävissä. Tämän takia koemme, että on kunnia-asia antaa osa matkalla tarttuneesta hyvästä takaisin. Siksi valjastamme osaamisemme oppilaitosten kehittämiseen.

Männikkömetsä Käpy

2013 - 2018

Nautimme opiskelijaelämästä. Vuosiin kuuluu loputtomasti tarinoita suurista luentosaleista, kämppiselämästä opiskelija-asunnossa, ainejärjestön liikuntavuoroilta ja seikkailuista hiljalleen tutuksi muuttuvassa opiskelukaupungissa. 

Pian huomaamme, että järjestötoiminta on erinomainen paikka kokeilla uusia asioita ja kartuttaa taitoja. Nautimme myös uusiin ihmisiin tutustumisesta ja siitä, että työskentelemme hyvällä asialla. Tutuksi tulee mitä erilaisemmat järjestöt, kuten ainejärjestöt, ylioppilaskunta JYY, opiskelijayrittäjyysjärjestö JES ry, opiskelija-asumisen KOAS sekä viestijöiden työelämävalmiuksia kehittävä Ydinviesti ry.

2013 - 2018

2019

Meitä alkaa kismittämään, kun moni opiskelukaveri muuttaa pois Jyväskylästä jo ennen valmistumista. Puimme aihetta niin saunanlauteilla kuin kahvipöydässä. Päätämme lähteä etsimään ratkaisuja yritystoiminnan avulla Jyväskylän pitovoiman edistämiseen ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittämiseen. Ensin kuitenkin teemme pohjatyön.

Aloitamme aktiivisen vuoropuhelun sidosryhmien kanssa: vuoden aikana tapaamme muun muassa korkeakoulujen rehtorit sekä yrittäjien, kaupungin, TE-palveluiden ja Keski-Suomen liiton johtoa ja asiantuntijoita. Haluamme löytää vastauksen kysymykseen, miksi opiskelijoiden osaaminen ja työelämän tarpeet eivät kohtaa.

2019

2020

Jatkamme aktiivista sidosryhmätyötä ja vahvistamme näkemystämme korkeakoulukentästä, työelämäyhteyksistä ja elinkeinoelämästä. Helmikuussa jätämme lomakkeen PRH:n laatikkoon ja Männikkömetsä Oy on virallisesti pystyssä.

Pohjatyö jatkuu vielä kevään ja kesän, kunnes elokuussa käynnistämme ensimmäisen projektin, joka liittyi pohjoisen Keski-Suomen aluekehittämiseen. Kipinä aluekehittämiseen kasvaa, ja mietimme aktiivisesti, miten voimme yhdistää opiskelijoihin liittyvän osaamisen sekä aluekehittämisen.

2020

2021

Männikkömetsän liiketoiminta kasvaa kävystä puuntaimeksi. Tekemisen fokus kirkastuu. Linjaamme, että keskitymme projekteihin, jotka parantavat opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, työelämävalmiuksia tai kansainvälisyyttä.

Nettisivumme julkaistaan ja ideat jalostuvat, kun siirrymme päätoimisiksi yrittäjiksi Männikkömetsään. Samalla aktiivinen sidosryhmätyö palkitaan, kun korkeakoulukentän tuntemus muuntuu projekteiksi ja asiakkuuksiksi. Luomme parempaa opiskelijaelämää Jyväskylän, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä osallistumme aluekehittämisen projekteihin.

2021

2022

Haluamme olla kiinnostavin yhteistyökumppani korkeakoulukentässä toimiville tahoille, kun heidän tavoitteenaan on löytää uusia ratkaisuja opiskelijoiden arjen sujuvoittamiseksi.

Aloitamme OsaajaKS-palveluketjussa viestintäkumppanina ja olemme mukana edistämässä lyhytkoulutusten hyödyntämistä työllistymisen vauhdittajana Keski-Suomen alueella. Panostamme kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista tukeviin projekteihin ja toteutamme mm. Lisää löylyä kv-toimintaan -projektin kahdessa yliopistossa.

Läpi vuoden jatkamme vahvaa sidosryhmätyötä ja tapaamme aktiivisesti kiinnostavia tahoja. Tapaamiset vahvistavat verkostojamme sekä lisäävät ymmärrystä teemoista ja toimijoista kentällämme.

2022

2023

Kehitys kehittyy. Tammikuussa joukkoomme liittyy ensimmäinen osa-aikainen työntekijä. Opiskelijakohderyhmän lisäksi olemme vahvistaneet osaamista ja näkemystä organisaatiokehittämisen sekä työllisyyden edistämisen saralla. Yhä useampaan projektiin liittyy selvitysten ja kartoitusten tekemistä, minkä pohjalta laadimme toimenpide-ehdotuksia.

Olemme tehneet yhteistyötä jo 7 yliopiston kanssa sekä kehittäneet opiskelijakaupunkitoimintaa kolmessa eri kaupungissa. Käynnistimme myös yhteistyön Euroopan komission Suomen edustuston kanssa ja edistämme EU-uravaihtoehtojen tietoisuutta.

2023
Männikkömetsä Tarinamme