Palvelut

Meiltä saa tekemistä eikä vatulointia* – tietoon pohjautuen.

*(puhekieltä) puuhastella saamattomasti välittämättä tuleeko valmista.
(murteellinen) tehdä hitaasti, vaivalloisesti.

Kaipaatko kumppania, joka osaa kuunnella sinua ja tarpeitasi? Toivotko, että saat juuri teidän organisaatiolle suunniteltuja palveluja bulkkitavaran sijaan? Olet oikeassa paikassa! Räätälöimme kaikki palvelumme aina kulloisenkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi. Asiakkaamme kehuvat meitä osallistaviksi, ja vuorovaikutus on kanssamme sujuvaa ja mukavaa.

Osaamista projektiluontoiseen tekemiseen vai pidempään kumppanuuteen? Molemmat onnistuu!

Organisaatio­muotoilu

Organisaatio­muotoilu

Autamme selkeyttämään sisäisiä toimintatapoja ja rooleja sekä uudistamaan prosesseja ja toimintakulttuuria. Kuuntelemme ja havainnoimme tarkkaan ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä organisaation kaikilla tasoilla sekä tunnistamme toimintaa jarruttavia rakenteita. Muotoilemme konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyömalleja, jotka sujuvoittavat arkea ja tehostavat tekemistä.

Esimerkkejä palveluista:

 • Toimenpidesuunnitelmat
 • Yhteistyömallien kehittäminen
 • Strategian kirkastaminen


Johdimme Opiskelijakaupunki Jyväskylän strategian päivitystyön ja jalkautussuunnitelman laatimisen, minkä tavoitteena oli selkeyttää yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kesken.

Laadimme seitsemän eri toimijan Opiskelijakaupunki Jyväskylä -yhteistyölle visioaihion, tavoitteet ja konkreettisen yhteistyömallin, jossa oli kolme tasoa (strateginen ja operatiivinen taso sekä verkoston koordinointi) ja jossa määriteltiin yhteistyömallin resursseja. Lisäksi laadimme jalkautuksen aikataulun ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle.

Projekti sisälsi 15 taustahaastattelua ja 6 tuntia fasilitoimiamme työpajoja, joissa kerätyn tiedon avulla muodostimme toimintasuunnitelman.

Kokeilut ja pilotit

Kokeilut ja pilotit

Kehitys ja kehittyminen vaatii rohkeutta kokeilla uutta ja testata ideoita käytännössä. Meiltä löytyy sekä näkemystä että selkärankaa suunnitella, toteuttaa, jatkojalostaa ja monistaa täysin uudenlaisia konsepteja tapahtumista tempauksiin ja toimintatapoihin. Tämän teemme yhteistyössä asiakkaan kanssa yhteisöä mukaan innostaen.

Esimerkkejä palveluista:

 • Tapahtuma tai tempaus
 • Viestintäkampanja
 • Uusi palvelu

Toimimme ulkoistettuna asiantuntijana hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä pohjoisen Keski-Suomen tunnettuutta. Autoimme hanketta saavuttamaan tavoitteensa konseptoimalla Vietä kesä Sydänsuomessa -kampanjan, jossa yli 40 nuorta saapui asumaan kesän ajaksi alueelle. Lisäksi vastasimme Viitasaaren, Pihtiputaan, Karstulan ja Kannonkosken alueelle kohdistuneen kampanjan koordinoinnista sekä tuotimme meidän laatiman viestintäsuunnitelman mukaista viestintää monikanavaisesti. Kampanja lisäsi alueen tunnettuutta valtakunnallisesti sekä vahvisti Sydänsuomen vetovoimaa osallistujien keskuudessa.

Tutkimukset ja selvitykset

Tutkimukset ja selvitykset

Keräämme ja analysoimme tietoa organisaation toiminnan kehittämisen tueksi. Hyödynnämme tarpeen mukaan niin laadullisia kuin määrällisiä menetelmiä. Työpajat kohderyhmän kanssa auttavat syventämään käsitystä selvitettävästä aiheesta. Noudatamme hyviä akateemisia käytänteitä ja jalostamme tulokset konkreettiseen lopputuotteeseen, joka on helposti hyödynnettävissä arkeen.

Esimerkkejä palveluista:

 • Laadulliset ja määrälliset kyselyt
 • Haastattelut
 • Työpajat


Kaikki lähtee lähtötilan kartoituksesta

Selvitimme kyselyllä sekä live- että etätyöpajoissa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä yliopiston yrittäjyyspalveluista ja niiden kehittämisestä, jotta yliopisto voisi tukea entistä paremmin opiskelijoiden yrittäjähenkisyyttä ja yrittäjyyttä. Selvityksen perusteella jalostimme konkreettisia kehitystoimenpiteitä yrittäjyyspalveluiden kehittämiseksi.

Valmennukset ja koulutukset

Valmennukset ja koulutukset

Vahvuutenamme on luoda rento ja keskusteluun kannustava ilmapiiri, joka vaudittaa oppimista. Olemme erikoistuneet kahteen teemaan: kansainvälisyyteen sekä viestintään ja markkinointiin. Toteutamme valmennukset ja koulutukset aina tarpeeseen räätälöiden.

Esimerkkejä palveluista:

 • Kansainvälisen opiskelijan työllistymisvalmennus
 • Suomalaisen työkulttuurin perusteet
 • Kansainvälisen opiskelijan kengissä -koulutus kulttuurien välisestä kohtaamisesta
 • Viestinnän ydinviestien sparraus

Olemme toimineet palveluntarjojana Kuopion kaupungin työllisyyspalveluille dynaamisen pienhankinnan kautta. Tarjosimme 10 tunnin työnhakuvalmennusta Savonian ja Itä-Suomen yliopiston kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille. Yksilövalmennuksissa olemme käsitelleet yleisimpiä tapoja hakea töitä Suomesta, suomalaista työkulttuuria, sparranneet CV:n ja avoimen kirjeen kirjoittamisessa sekä tehneet työhaastattelusimulaation. Valmennusten ote on ollu keskusteleva ja moni valmennettava on saanut joko oman alan harjoittelu- tai työpaikan.

Viestintä, markkinointi ja brändi

Viestintä, markkinointi ja brändi

Teemme viestinnästä suunnitelmallista, vaikuttavaa ja resurssiviisasta. Osakkaistamme peräti kolmella on maisterin tutkinto viestinnän tai markkinoinnin alalta sekä yli viiden vuoden käytännön kokemus viestinnän johtamisesta ja toteuttamisesta. Hyödynnämme viestinnän osaamista kaikissa muissakin asiakasprojekteissamme. 

Esimerkkejä palveluista:

 • Viestintäsuunnitelmat ja -ohjeistukset
 • Viestintä- ja markkinointikampanjat
 • Brändin kirkastus
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Verkkosivujen suunnittelu ja tuotantoLoimme Kehittämisyhtiö Karstulanseudulle viestintäsuunnitelman, jossa määritimme konkreettisesti ja käytännöllisesti miten, missä ja kenelle yhtiö toteuttaa viestintää ja markkinointia. Viilasimme yhtiön visuaalista ilmettä sekä loimme sen hyödyntämiseen Word-, PowerPoint- ja Canva-pohjia. Hyödynsimme viestintäsuunnitelman muodostamisessa työpajatyöskentelyä ja järjestimme käyttökoulutustilaisuuden jalkautuksen edistämiseksi.

Aapeli Tourunen - Männikkömetsä Oy

Otetaan opiskelijahenkiset etäkahvit ja jutellaan lisää!

Tuliko olo, että voisimme olla avuksi? Laita rohkeasti viestiä tai täytä lomake, niin toimarimme Aapeli kutsuu sinut avoimeen ajatusten vaihtoon ilman sitoumuksia.

Hyppää Lomakkeelle
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Aapeli Tourunen - Männikkömetsä Oy