Ratkaisut

Oppilaitoksille

Tunnemme niin opiskelijoiden mielenmaiseman, järjestöt, oppilaitoksien prosessit, työelämäyhteydet kuin keskeiset sidosryhmät. Olemme vanhoja järjestötoimijoita, jotka haluavat laittaa opiskeluaikana hankitun osaamisen kiertoon nykyopiskelijoiden hyväksi.

Julkiselle sektorille

Meitä kiehtoo julkinen sektori, joka tekee mielestämme erittäin merkityksellistä työtä. Julkisella sektorilla on mielestämme paljon käyttämätöntä potentiaalia. Sen hyödyntämiseksi tarvitaan pirskahteleva toimija, joka tuo yrittäjämäistä tekemistä ja ajattelua perinteisiin asiantuntijainstituutioihin.

Muille organisaatioille

Ymmärrämme yrityksiä ja muitakin organisaatioita. Osaamme rakentaa sillan opiskelijaelämän ja -maailman sekä organisaation välille. Näkemysten ja konseptien lisäksi tuomme mukanamme reilun annoksen opiskelijahenkisyyttä toimintakulttuuriin.

Selvitykset ja kartoitukset

Selvitykset ja kartoitukset

Ei hutkita ennen kuin on tutkittu. Monisäikeisten ongelmien ratkaisu vaatii tietoa, jonka ketterässä keräämisessä olemme eteviä. Emme tee vertaisarvioitujen väitöskirjojen tasoisia tutkimuksia, mutta kun haluat akateemisia kartoituksia käytännönläheisesti, olemme vastaus tarpeeseenne.

Kaikki lähtee lähtötilan kartoituksesta

Selvitimme kyselyllä sekä live- että etätyöpajoissa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä yliopiston yrittäjyyspalveluista ja niiden kehittämisestä, jotta yliopisto voisi tukea entistä paremmin opiskelijoiden yrittäjähenkisyyttä ja yrittäjyyttä. Selvityksen perusteella jalostimme konkreettisia kehitystoimenpiteitä yrittäjyyspalveluiden kehittämiseksi.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

Kansainvälisten opiskelijoiden pitovoima kuntoon! Edistämme kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista oppimisympäristöön, yhteisöön ja työelämään kaikkien meiltä löytyvien ratkaisujen avulla. Kyse on siis pikemmin tekemisemme painopisteestä kuin yksittäisestä palvelusta. Meiltä löytyy osaamista ja kokemusta niin kansainvälisten kuin kansallisten opiskelijoiden osallistamisesta integraation edistämiseksi.

Toteutimme räätälöidyn työpajakokonaisuuden Taideyliopiston kansainvälisille opiskelijoille ja Suomessa asuville taiteilijoille suunnattuun Boost your Future -tapahtumaan. Kv-opiskelijoille suunnatun työpajamme tarkoitus oli auttaa heitä työnhaussa Suomessa.

Työpajassa oli kolme ydinteemaa: työnhakudokumenttien laatiminen, piilotyöpaikkojen löytäminen sekä verkostojen tunnistaminen ja rakentaminen. Työpaja oli niin suosittu, että se täyttyi muutamassa tunnissa rekisteröitymisen avauduttua.

Ennen työpajaa perehdyimme kohderyhmään haastattelemalla kahta Taideyliopiston kv-opiskelijaa. Haastattelujen avulla saimme lisätietoja taidealojen kv-opiskelijoista ja heidän työllistymisen haasteista.

Työpajat

Työpajat

Keskustelun kautta uusien ajatusten äärelle. Luomme rennon ympäristön ja toimivan rakenteen niin laadullisen tiedon keräämiseen kuin konseptien luomiseen ja jalostamiseen. Työpajat sopivat täydentämään kartoituksia, pohjatyöksi uuden kokeilun muotoilua varten ja ideoiden herättelyyn.

Johdimme Opiskelijakaupunki Jyväskylän strategian päivitystyön ja jalkautussuunnitelman laatimisen, minkä tavoitteena oli selkeyttää yhteistyötä kaupungin, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kesken.

Laadimme seitsemän eri toimijan Opiskelijakaupunki Jyväskylä -yhteistyölle visioaihion, tavoitteet ja konkreettisen yhteistyömallin, jossa oli kolme tasoa (strateginen ja operatiivinen taso sekä verkoston koordinointi) ja jossa määriteltiin yhteistyömallin resursseja. Lisäksi laadimme jalkautuksen aikataulun ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle kahdelle vuodelle.

Projekti sisälsi 15 taustahaastattelua ja 6 tuntia fasilitoimiamme työpajoja, joissa kerätyn tiedon avulla muodostimme toimintasuunnitelman.

Opiskelijoiden osallistaminen

Opiskelijoiden osallistaminen

Oma aine-, koulutustusalajärjestö tai kilta on lähimpänä opiskelijaa ja siksi ne ovat keskeisiä sekä vaikuttavia yhteistyötahoja niin korkeakoululle, kaupungeille kuin muille organisaatioille. Oli kyse opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamisesta, yhteisöön kiinnittymisen tukemisesta tai kansainvälisten opiskelijoiden integraation edistämisestä, osaamme osallistaa tarkoituksenmukaisella tavalla opiskelijajärjestöjä erilaisiin kehitysprojekteihin Oletko valmis osallistamaan opiskelijoita?


Yhteys yliopiston ja ainejärjestöjen välille

Olemme valmentaneet Itä-Suomen yliopistossa ainejärjestöjä tekemään vaikuttavampaa työelämäyhteistyötä jo kaksi vuotta. Valmennukset ovat vahvistaneet osallistujien ammatti-identiteettiä sekä monipuolistaneet järjestöjen työelämäyhteistyön muotoja. 

Valmennukset käynnistyivät nykytilaa kartoittavalla kyselyllä, jonka pohjalta valitiin mukaan 5 ainejärjestöä. Ensimmäisenä vuotena, 2021, pidimme kolme yksilövalmennusta jokaiselle järjestölle. Seuraavana vuonna mukaan otettiin 3 ainejärjestöä lisää ja  osa tapaamisista oli ryhmävalmennuksia.

Viestinnän suunnittelu ja kampanjat

Viestinnän suunnittelu ja kampanjat

Kaipaatko ulkopuolista näkemystä kohderyhmäsi tavoittamiseen ja puhutteluun tai selkeyttä viestinnän tekemiseen kokonaisuutena? Siinä tapauksessa voimme olla avuksi. Osaamme laatia kattavia viestintäsuunnitelmia organisaatioille, kevyitä viestintäohjeistuksia hankkeille ja pienille organisaatioille sekä muotoilla vaikuttavia yksittäisiä kampanjoita. Vahvuutemme on tiivistää strategisia tavoitteita tukeva viestintä konkreettiseen ja helposti jalkautettavaan muotoon.Pohjoinen Keski-Suomi tunnetuksi

Laadimme Viitasaaren kaupungille päivitetyn viestintäsuunnitelman, joka toimi työkaluna jalkauttaa toisen toimiston tekemä brändimanuaali. Kattavan taustatyön tuloksena syntyneessä viestintäsuunnitelmassa määriteltiin tavoitteet, brändin mukaisen viestinnän sävyn ja visuaalisen ilmeen soveltaminen eri konteksteissa, kohderyhmät, kanavat, sisältökonseptit ja sisäinen organisointi. Lisäksi laadimme muutamia kampanjaesimerkkejä, julkaisusuunnitelman pohjan, mittarit ja arjen työkalut, kuten valmiit Word- ja PowerPoint-pohjat.

Valmennukset ja perehdytykset

Valmennukset ja perehdytykset

Uutta oppien kohti fiksumpaa toimintaa. Mielestämme hyvässä valmennuksessa on kolme keskeistä elementtiä: napakka suunnitelma, soljuvaa vuorovaikutusta ja ripaus rohkaisua sekä innostamista. Toteutamme uusia tietoja ja taitoja lisääviä valmennuksia sekä perehdytyksiä esimerkiksi henkilöstölle, opiskelijoille ja järjestöille.

Toimimme Jyväskylän yliopiston kumppanina akateemisen johdon perehdytyksessä. Teimme yhteistyötä toiminnanohjaus-yksikön kanssa ja suunnittelimme rautalankamallin, joka tarjosi rakenteen ja vinkkejä pedagogisista ratkaisuista kaikkiin perehdytyskoulutuksiin. Annoimme palautetta koulutusten pitäjille ja autoimme heitä sisällön rajauksessa sekä tavoitteiden kirkastamisessa. Lopuksi viimeistelimme PowerPoint-esitysten visuaalisen ilmeen ja veimme materiaalit Moodle-alustalle.

Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto

Laadukasta ja vaikuttavaa sisältöä monikanavaisesti. Sisällöntuotanto on ajoittain hektistä työtä, ja siten ulkopuolinen apu on usein paikallaan. Meiltä löytyy terävät kynät, hyvä visuaalinen silmä ja järjestelmällinen ote tuottamaan niin sosiaalisen median julkaisuja, asiantuntija-artikkeleita kuin graafisia materiaaleja. Ja kuten asiaan kuuluu, meiltä onnistuu myös videot ja valokuvat yhdeltä luukulta. Laita rohkeasti viestiä ja jutellaan lisää siitä, minkälainen sisältö puhuttelee parhaiten kohderyhmääsi!Olemme toimineet opiskeluhyvinvointiin liittyvän viestinnnän kumppanina ja tehneet yhteistyötä sekä JYU:n viestintäpalveluiden, opiskelijalähettiläiden että Student Lifen henkilöstön kanssa.

Yhteistyön aikana olemme suunnitelleet, koordinoineet sekä tuottaneet 26  erilaista, monikanavaista sisältöä niin yliopiston sosiaaliseen mediaan, uutiskirjeeseen kuin nettisivuille. Lisäksi suunnittelimme ja fasilitoimme viestinnän ja Student Lifen asiantuntijoille työpajan, jossa määrittelimme vuoden 2022 tavoitteet, ydinviestit ja teemat vuosikelloon kirjattuna. Olemme myös konseptoineet ja tuottaneet esimerkkipostaukset hyvisten ja ryhmänohjaajien esittelyistä.

Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyt ratkaisut

Ratkaisuja on vaikea keksiä, jos ei tunne ongelmaa. Mitäpä sitä arvailemaan, kun voimme istua yhdessä alas ja kartoittaa mahdolliset haasteet sekä vaihtoehdot niiden ratkaisemiseksi. Mikäli ongelmasi ratkaisussa on hyötyä opiskelijakohderyhmän tuntemuksesta, konseptoinnista, viestinnästä ja markkinoinnista tai projektinhallinnasta, olemme oikea keskustelukumppani.

Esimerkki räätälöidystä ratkaisusta

Toimimme ulkoistettuna asiantuntijana hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä pohjoisen Keski-Suomen tunnettuutta. Autoimme hanketta saavuttamaan tavoitteensa konseptoimalla Vietä kesä Sydänsuomessa -kampanjan, jossa yli 40 nuorta saapui asumaan kesän ajaksi alueelle. Lisäksi vastasimme Viitasaaren, Pihtiputaan, Karstulan ja Kannonkosken alueelle kohdistuneen kampanjan koordinoinnista sekä tuotimme meidän laatiman viestintäsuunnitelman mukaista viestintää monikanavaisesti. Kampanja lisäsi alueen tunnettuutta valtakunnallisesti sekä vahvisti Sydänsuomen vetovoimaa osallistujien keskuudessa.

Aapeli Tourunen - Männikkömetsä Oy

Otetaan opiskelijahenkiset etäkahvit ja jutellaan lisää!

Tuliko olo, että voisimme olla avuksi? Laita rohkeasti viestiä tai täytä lomake, niin toimarimme Aapeli kutsuu sinut avoimeen ajatusten vaihtoon ilman sitoumuksia.

Hyppää Lomakkeelle
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Männikkömetsä käpy
Aapeli Tourunen - Männikkömetsä Oy