Pilkahduksia Männikkömetsästä: mitä teimme vuonna 2023?

Aapeli Tourunen
26.4.2024

Männikkömetsään laskeutuu pian talvinen hiljaisuus, kun me kaikki metsän väki siirrymme joulun viettoon. Millainen vuosi Männikkömetsällä oli, ja mihin polkumme johtaa seuraavaksi? Kurkkaa tästä viisi pilkahdusta toiminnastamme tänä vuonna ja Aapelin mietteet tulevasta!

1. Vahvistimme asemaamme opiskelijakaupunkien kehittämisessä.

Meille on tärkeää, että Suomessa on uniikkeja, toisistaan eroavia opiskelijakaupunkeja, jotka houkuttelevat opiskelijoita omilla vahvuuksillaan. Tänä vuonna olemmekin päässeet syvälle tähän teemaan, sillä olemme toimineet usean kaupungin kumppanina houkuttelevien ja pitovoimaisten opiskelijakaupunkien kehittämisessä. Ikäluokkien pieneneminen, kv-opiskelijoiden määrän kasvu ja osaavan työvoiman tarve ovat tehneet teemasta valtakunnallisesti kiinnostavan.

2. Jatkoimme kv-opiskelijoiden integroitumisen ja työllistymisen tukemista.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrä Suomessa jatkaa kasvuaan, ja heidän osaamiselleen on työmarkkinoilla suuri tarve. Vuoden aikana olemme auttaneet useita korkeakouluja ja kaupunkeja nykytilanteen kartoittamisessa ja kansainvälisyyden haasteiden ratkaisemisessa. Pyrimme toimimaan niin, että tunnemme kv-opiskelijoiden ongelmat ruohonjuuritasolla, mutta tämän lisäksi haluamme ymmärtää aiheen isoa kuvaa. Tänä vuonna osallistuimme ensi kertaa myös korkeakoulujen kv-kevätpäiville Aalto-yliopistossa.

3. Toimimme viestinnän kumppanina opiskelun ja työllistymisen teemoissa.

Olemme yhdistäneet vahvan viestinnän ja markkinoinnin osaamisemme sekä kaiken tietotaidon, mitä tiedämme opiskelusta ja työllistymisestä. Vuoden aikana olemmekin jatkaneet yhteistyötä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa sekä  toimineet oppilaitosten kumppanina viestinnässä ja markkinoinnissa. Syksyn alkaessa tulimme lisäksi valituksi yhdeksi Jyväskylän kaupungin, ammattikorkeakoulun sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen viestinnän ja markkinoinnin kumppaneista.

4. Kartutimme kokemusta tiedon tuottamisessa ja analysoinnissa.

Vahvuutenamme on aina ollut erinomainen osaaminen työpajojen fasilitoinnissa. Toteutimme tänä vuonna kymmeniä työpajoja, minkä lisäksi vahvistimme osaamistamme määrällisen tiedon tuottamisessa. Johdimme muun muassa Jyväskylän kaupungin asumisvision analysointityön sekä useita opiskelijakaupunkien kehittämiseen tähtääviä projekteja.

5. Teimme Männikkömetsän ensimmäisen asiakastutkimuksen ja hioimme toimintaamme.

Vuoden alkaessa huomasimme, että oli aika katsoa Männikkömetsään pykälää kauempaa. Halusimme kuulla, mitä asiakkaamme sanovat yhteistyöstä kanssamme, joten haastattelimme asiakkaitamme niin kuntasektorilta, korkeakouluista kuin hankkeista. Haastattelut auttoivat meitä kirkastamaan kolme suurinta vahvuuttamme, jotka ovat asiakkaidemme mukaan:

  1. Tiedon tuottaminen, analysointi ja toimenpiteiden luominen tietoon perustuen.
  2. Vaikuttava viestinnän ja markkinoinnin osaaminen.
  3. Projektijohtaminen ja erinomainen vuorovaikutus.

Vuoden 2024 tähtäimessä kumppanuudet ja läheinen yhteistyö

Vuoden lopussa on tapana ennustaa tulevaa ja esittää toiveita tulevalle vuodelle. Me Männikkömetsässä haluamme kasvaa ja kehittyä yrityksenä, joka tarjoaa arvolupauksemme mukaan “tekemistä eikä vatulointia”. Tavoitteemme  on, että pääsisimme ensi vuonna yhä läheisempään yhteistyöhön kaupunkien, korkeakoulujen ja hankkeiden kanssa. Meitä kiinnostavat teemat – kuten kv-opiskelijoiden integroituminen, opiskelijakaupunkien vetovoima ja opiskelijakokemuksen kehittäminen – ovat sellaisia, että niissä läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa takaa usein vaikuttavimman tuloksen.

Rauhaisaa ja rentouttavaa joulua asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme toivottaen,
Aapeli Tourunen

Aapeli Tourunen

Aapeli Tourunen

Aapeli, synonyymi rauhallisuudelle, luotettavuudelle ja uuden kehittämiselle. Tämä pyöräteiden suurkuluttaja on parhaimmillaan, kun hän pääsee yhdistämään viestinnän ja konseptoinnin. Todellinen korkeakoulumaailman kenttätutka, joka tuntee opiskelijoiden ja oppilaitosten mielenmaiseman sekä pitovoiman anatomian. Opiskellut viestinnän johtamista Jyväskylän yliopistossa. Aina valmis hyvälle idealle.