Männikkömetsän vuosirenkaat: katsaus menneeseen ja kasvuennuste vuodelle 2023

Aapeli Tourunen
26.4.2024

Vuosi käy kohti loppuaan, ja ajoittain vauhti Männikkömetsässä on ollut kova. Mutta mitä kaikkea Männikkömetsässä tapahtui vuoden aikana, ja miten kehitys näkyy asiakkaillemme? Tässä tekstissä luon katsauksen menneeseen, pohdin tulevaa vuotta ja esitän asiakkaillemme uudenvuodenlupauksen.

Prosesseista oksat pois: tuloksena tasaisen taattua laatua

Vuoden tärkeimpiä asioita on ollut – niin tylsältä kuin se kuulostaakin – lukuisten toimintatapojen, prosessien ja käytäntöjen kirkastaminen. Käytännössä tarkoitan tällä sitä, että olemme istuneet yhdessä alas ja hioneet mm. työpajojen, selvitysten ja viestintäsuunnitelmien laatimisen vaiheet halki poikki ja pinoon. Asiakkaillemme työ näkyy muun muassa entistäkin parempana työn jälkenä ja nopeampana toimintana.

Männikkömetsä kv-opiskelijoiden integroitumisen esteitä purkamassa

Tänä vuonna olemme edistäneet merkittävästi kv-opiskelijoiden integroitumista ja työllistymistä. Olemme esimerkiksi kartoittaneet ja poistaneet integroitumisen esteitä Tampereella ja Vaasassa sekä valmentaneet Kuopiossa UEF:n ja Savonian kv-opiskelijoita työnhaussa. Jatkamme tällä polulla ja lisäämme kaasua ensi vuonna. Kv-opiskelijoiden määrän kasvaessa haluamme olla mukana tuomassa keskusteluihin niin ruohonjuuritason näkemystä kv-opiskelijoiden arjen haasteista kuin myös strategisen tason ymmärrystä kehityksen suunnasta.

Takana kymmenittäin fasilitoituja työpajoja

Opiskelijoiden osallistamista verkkosivukehityksessä, opiskelijakaupungin kehityskohteiden analysointia ja markkinointisuunnitelman valmistelua – muun muassa näihin asiakkaamme tilasivat meiltä työpajoja tänä vuonna. Ja jos jostain, niin näistä olemme ylpeitä. Asiakkailtamme saamamme palautteen mukaan työpajamme ovat tavoitteellisia, selkeitä ja onnistumme luomaan niissä tunnelman, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja kokea olonsa turvalliseksi. Liikaa emme kuitenkaan tästä ylpisty, vaan esimerkiksi itse olen erittäin kiinnostunut oppimaan lisää työpajapedagogiikasta.

Sisällöntuotannolle on huutava tarve, johon vastaamme ensi vuonna

Ensi vuonna tarjoamme asiakkaillemme nykyistä laajemmin sisällöntuotannon palveluita, kuten graafista ja tekstituotantoa. Päätös sisällöntuotantopalveluiden laajentamisesta syntyi, kun kävimme keskusteluita sidosryhmiemme kanssa. Kävi ilmi, että laadukkaalle ja opiskelijakohderyhmän tuntevalle sisällöntuotannolle on suuri tarve. Toiveenamme on, että jatkossa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme apua niin strategisen kuin operatiivisen tason viestintään. 

Hanketyö kiinnostaa, työ OsaajaKS-palveluketjun parissa jatkuu

Vuosia takaperin Männikkömetsän historian yksi ensimmäisiä asiakkaita oli hanke, jossa pyrittiin houkuttelemaan osaavaa työvoimaa työvoimapulasta kärsivään pohjoiseen Keski-Suomeen. Toimimme tuolloin ulkoistetun viestintäpäällikön roolissa hankkeessa. Liki puolentoista vuoden hanketyö oli opettavaista ja jätti halun tehdä jatkossakin suunnitelmallista viestintätyötä hankkeiden parissa.

Toive sai jatkoa lokakuussa 2022, kun allekirjoitimme sopimuksen OsaajaKS-palveluketjun kanssa. Työ on innostavaa ja merkityksellistä, sillä oIemme mukana auttamassa keskisuomalaisia työllistymään lisäkoulutuksen avulla ja samalla autamme alueen työnantajia saamaan osaavia työntekijöitä. Vastaamme palveluketjun viestinnän ja markkinoinnin kehittämisestä ja toteuttamisesta aina heinäkuun 2023 loppuun saakka, jolloin hanke päättyy.

Haluamme ehdottomasti jatkaa hankkeiden ja viestinnän parissa myös vastaisuudessa. Kokonaiskuvan hahmottaminen, mahdollisuus toteuttaa ketteriä kokeiluja ja hanketyön projektiluonteisuus ovat asioita, jotka kiehtovat ja jotka toisaalta koemme vahvuuksiksemme hanketyössä. Keskustelen mielelläni ulkoistetun viestintäpäällikön roolista hanketyössä ja jaan kokemuksia viestinnän ja muiden toimenpiteiden toteuttamisesta hankkeiden parissa. 

Uudenvuodenlupaus 2023: ei showta ja hypeä, vaan perusasiat kuntoon asiakastyössä

Keräämme systemaattisesti asiakkailtamme palautetta projektien päättyessä. On mielenkiintoista kuulla, miten asiakkaat kuvailevat työtämme, ja miten eroamme muista toimistoista. Oma henkilökohtainen “lempipalautteeni” projektipäällikkö Kari Jarvansalolta: Suosittelen Männikkömetsää sellaisille, jotka arvostavat asioiden hoitamista pragmaattisesti ja tuloksellisesti. Jos haluaa showta ja hypeä, niin sitä ei ilman eri pyyntöä tarjota.

Lupaammekin asiakkaillemme jatkaa tällä linjalla myös ensi vuonna. Pahoittelen, jos jonkun mielestä arvolupauksessa pitäisi olla rätinää ja pauketta. Meidän näkemyksen mukaan yksinkertainen on kaunista, ja kysymällä projektin alussa “miksi?” sekä laittamalla perusasiat kuntoon pääsee jo hyvin pitkälle. Vasta tämän jälkeen voidaan katsoa boksin ulkopuolisia kokeiluja.

Toivotan rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa sekä onnellista uutta vuotta asiakkaillemme ja sidosryhmillemme! Männikkömetsä hiljenee pian joulun viettoon ja palaa linjoille 2.1.2023.

Aapeli Tourunen

Aapeli Tourunen

Aapeli, synonyymi rauhallisuudelle, luotettavuudelle ja uuden kehittämiselle. Tämä pyöräteiden suurkuluttaja on parhaimmillaan, kun hän pääsee yhdistämään viestinnän ja konseptoinnin. Todellinen korkeakoulumaailman kenttätutka, joka tuntee opiskelijoiden ja oppilaitosten mielenmaiseman sekä pitovoiman anatomian. Opiskellut viestinnän johtamista Jyväskylän yliopistossa. Aina valmis hyvälle idealle.