Männikkömetsän toimintakulttuuri, osa 1

Sakari Siilin
20.10.2022

Minkälainen on meidän toimintakulttuuri? Miten teemme töitä tiiminä ja mitkä ajatukset ohjaavat tekemistämme? Olemme  saaneet paljon uteliaita kyselyjä ja positiivista palautetta tavastamme tehdä hommia. Siksi päätimme tarttua jälleen kynään ja konkretisoida paperille asioita, jotka ovat mielestämme työmme vaikuttavuuden ja mielekkyyden ytimessä. Tervetuloa Männikkömetsän konepellin alle!

Kerrottakoon myös sinulle innokas lukija, että tämä Käpy on ensimmäinen osa blogisarjaa, jonka toisessa osassa tiivistämme huomioita toimintatavastamme asiakasprojekteissa.

Toimintakulttuuri tuottaa kilpailuetua

Tiimien toiminnasta ja organisaatioiden kulttuurista on luennoitu jo pitkät sivut niin työelämässä kuin tutkimuksessa ja osoitettu näiden yhteys tuloksellisuuteen ja (työ)hyvinvointiin. Tämän olemme päässeet todistamaan todeksi myös omalla tekemisellä. Työn sisältö ja ennen kaikkea tapa, jolla teemme sitä tukee meidän kaikkien vahvuuksia ja innostaa uuden oppimiseen sekä kehittymiseen.

Uskallamme sanoa toimintakulttuurimme olevan hyvällä ja meille sopivalla tasolla saamamme palautteen ja oman kokemuksen perusteella. Koska kun asiat ovat sisäisesti kunnossa, hyvä meno näkyy ulospäin. Parhaan kiteytyksen tästä lausui hiljattain eräs asiakkaamme yhteisessä tapaamisessa:

Teidän kanssa, kun tekee yhteistyötä, tuntuu, että kaikki on mahdollista!

Mitkä sitten ovat toimintakulttuurimme kivijalat? Niitä on useita, seuraavaksi mielestämme tärkeimmät kuvattuna.

Töissä saa olla oma itsensä

Emme harrasta työmaskien vetämistä naamalle, kun avaamme läppärin tai tulemme palaveriin. Sallimme ja annamme omien ajatusten, näkemysten, ideoiden ja tunteiden tulla ilmi vapaasti. Luonnollisesti noudatamme hyviä käytöstapoja ja huomioimme toiset, mutta mikäli jokin asia turhauttaa tai on muiden kanssa eri mieltä, se näytetään.

Olemme ystäviä myös vapaa-ajalla.

Tunnemme toisemme ihmisinä, mikä on vahvuutemme. Aloitamme sisäiset palaverit aina kuulumiskierroksella, jossa jaetaan aina siinä hetkessä päällimmäisenä olevia asioita. Se voi olla mitä tahansa: yleisiä kuulumisia päivän tapahtumista, puujalkavitsi, jonkin arkisen vastoinkäymisen jakamista tai musertava uutinen läheisen poismenosta (onneksi hyvin harvoin). Tärkeintä on, että kuulumiskierrokselle varataan tilanteen vaatima aika. Joskus riittää kaksi minuuttia, joskus kaksikymmentä.

Aito kuulumisten jakaminen auttaa ymmärtämään toisten päivän ajatteluun ja olemiseen vaikuttavia taustalle olevia tekijöitä. Toisaalta “mielen purkamisen” jälkeen jokainen pystyy keskittymään käsiteltävään työasiaan. Viikkojen, kuukausien ja vuosien mittaan opimme samalla toisistamme lisää. Siksi voimme sanoa, että tunnemme syvällisesti toistemme vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, ajatus- ja toimintamallit sekä kehittämistä vaativat osa-alueet.

Teemme töitä intohimosta ja sisäisestä motivaatiosta käsin

Miksi käyttää aikaa sellaiseen, mikä ei kiinnosta? Koska emme ole keksineet kysymykseen yhtään hyvää vastausta, olemme päättäneet tehdä vain projekteja, jotka kiinnostavat meitä henkilökohtaisesti. Jaamme sisäisesti tehtävät ja vastuualueet omien mielenkiintojen mukaan.

Arjessa välillä kokonaiskuva saattaa toki sumentua, minkä takia pysähdymme säännöllisin väliajoin tarkastamaan jokaisen tontin ja kysymme toisiltamme, vastaavatko omat työtehtävät omia kiinnostuksen kohteita ja intohimoa? Mikäli joku on ajautunut liiaksi pois omien aiheiden ääreltä, teemme vaadittavia korjaavia liikkeitä.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että meidän kaltaisille generalisteille, ikuisille henkisille opiskelijoille ja uteliaille mielille annetut reunaehdot ovat varsin laveat. Toisaalta yksilölliset taipumukset menevät erittäin hyvin limittäin meidän kesken, mikä helpottaa arjen organisointia. Yhteistä kaikille männikkömetsäläisille on kuitenkin kiinnostus opiskelijamaailmaa ja organisaatioiden sekä yhteiskunnan kehittämistä kohtaan.

Joustavat työskentelytavat, -ajat ja -paikat

Tärkeintä on, että sovitut hommat hoidetaan tarpeen vaatimalla tavalla. Loput jokainen saa päättää itse. Luotamme hyvin vahvasti jokaisen kykyyn johtaa itseään ja omaa työtään. Sakke työskentelee pääasiassa yliopiston kampuksella, Kata Aasiassa. Aapeli ja Joonas luottavat kenties eniten kotikonttoriin ja kahden ison näytön taktiikkaan, kun Lotta puolestaan tuntuu ottavan jokaiseen etäpalaveriin osaa eri maantieteellisestä sijainnista käsin.

Joukostamme löytyy myös sekä aamuvirkkuja että -torkkujia. Työt saa ajoittaa itse parhaimmaksi katsomalla tavalla ja olemme sopineet, ettei yhteisiä palavereja laiteta ennen klo 9 kalenteriin. Keskelle päivää saa myös kalenteroida omia menoja, kuten vaikkapa liikuntaa ja hoitaa vaaditut velvoitteet aamu- tai iltapainotteisesti. Joonas esimerkiksi on ottanut tavaksi käydä tiistaisin päivällä uimassa ja yhteisiä päivähiihtoja on suunnitteilla talven pimeimmille kuukausille.

Sanomattakin lienee selvää, ettemme tee viikonloppuisin töitä ja viikkotyöaika jää kaikilla keskimäärin alle 40 tuntiin. Slackissa tai muissa pikaviestimissä ei odoteta toisilta vastausta yleisten työskentelyaikojen ulkopuolella.

Ratkaisukeskeisyys ohjaa sisäisiä prosesseja

Pyrimme pitämään kaikki sisäiset prosessit mahdollisimman kevyinä ja aina jos jokin asia niissä alkaa jotakuta hiertämään, siitä hihkaistaan muille - usein jo valmiin ratkaisuehdotuksen kera. Prosessien viilaamista tapahtuu jatkuvasti arjessa palautteen muodossa vaikkapa viikkopalavereissa tai  heittoina Slackissa. Varaamme tarvittaessa erillisiä palavereja, mikäli jokin asia tökkii isommin.

Toimiviksi käytänteiksi olemme havainneet:

  • Pidämme tapaamisia vain asioista, jotka vaativat useamman ihmisen näkemystä tai sopimista ja joista ei pysty sopimaan Slackissa jouhevasti.
  • Tapaamisiin pyritään osallistamaan minimimäärä ihmisiä, eli vain ne henkilöt, joita asia koskettaa. Tyypillisesti sisäisiin palavereihin osallistuu kaksi henkilöä kerrallaan.
  • Viikkopalavereissa käydään aina läpi ajankohtaiset asiat mm. asiakasprojekteista, myynnistä ja markkinoinnista. Näin kaikilla säilyy kokonaiskuva toiminnasta.
  • Aktiivinen viestintä: viestittelemme paljon Slackissa, jossa meillä on kanavat kaikille asiakasprojekteille, hallinnolle, markkinoinnille, myynnille, yleisille asioille ja monille muille.
  • Teemme kaikista tapaamisista muistiot ja jaamme ne Slackissa ja höystämme saatteeksi ydinviestit.
  • Käytämme käytännössä kaikki tuotokset kommenteilla Slackissa – aina itsen lisäksi vähintään yksi silmäpari katsoo ja kommentoi tuotoksen. Näin ajatusvirheet karsiutuu pois, mutta ei tarvitse jäädä odottamaan liian monen kuittausta eikä asia jää “vaihteeseen".
“Uskallamme olla eri mieltä ja keskustella erilaisista näkökulmista sekä vaihtoehdoista. Palaute on suoraa, mutta asiallista.”

Huolehdimme yhdessä oppimisesta

Minkälainen olisi ikuinen henkinen opiskelija, joka ei panostaisi uuden oppimiseen? Niinpä. Siksi pidämme joka toinen viikko Mäntyakatemian, jossa kukin männikkömetsäläinen vuorollaan kouluttaa 30 minuutin ajan muita haluamastaan aiheesta.

Jaamme myös paljon hyviä käytännön vinkkejä tapaamisissa sekä Slackin #vinkit-kanavalla. Ylläpidämme myös keskeneräisyyden ja uuden oppimisen puhetapaa. Kukaan ei kuvittele olevansa valmis emmekä pidä huonona asiana, vaikka jotakin projektia varten pitäisi opetella täysin uusia taitoja tai omaksua uutta tietoa - päinvastoin.

Tutkimuksissakin on todistettu, että aloittelijat tekevät vähemmän virheitä kuin konkarit, jotka menevät “autopilotilla”. Siksi uskallamme heittäytyä asiakasprojekteissakin täysin uusien asioiden äärelle, koska luotamme, että opimme vaaditut asiat ja pääsemme ensimmäisilläkin kerroilla hyvään lopputulokseen.

Tosissaan, mutta ei vakavasti

Uskomme, ettei hyviin tuloksiin päästä otsa kurtussa eikä se edes sopisi meille. Pirskahtelevaan luonteeseemme kuuluu iloinen ilmapiiri ja se, että töissä on mukavaa ja avointa. Harrastamme humoristista erilaisille asioille hajoilua Slackin #havumetsä-kanavalla, jonne koostamme kommelluksia ja hauskoja huomioita eteen tulleista asioista. Viikkopalaverimme päättyy myös aina allekirjoittaneen esittämään viikon vitsiin.  Arjen tomut karistelemme kolmen kuukauden välein virkistyspäivillä - edellisillä kerralla ajoimme kartingia ja pelasimme frisbeegolfia Vaajakoskella!

Männikkömetsäläisyys on siis avoimuutta uusia asioita ja ihmisiä kohtaan, ratkaisukeskeisyyttä sekä aktiivista vuorovaikutusta. Koska sisäisessä toiminnassa ja asiakastyössä on vivahde-eroja, syvennymme niihin seuraavassa Käpyjä-tekstissä. Sitä ennen voit vaikka laittaa meille viestiä, niin voimme käydä kahvilla ja keskustella yleisesti tämän päivän työn tekemisen tavoista tai avata vielä tarkemmin meidän toimintaa.

Sakari Siilin

Sakari Siilin

Kehtaamisen mestari, sanaseppo ja entinen järjestöjyyrä. Saken tapaa yleensä työhaalarit päällä kädet savessa tekemässä sitä, mitä milloinkin tarvitaan. Ahkera ja järjestelmällinen tekijä, joka taitaa niin pirskahtelevat postaukset kuin työpajojen ja kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen koukerot. Opiskellut puheviestintää Jyväskylän yliopistossa. Wanna be triathlonisti, jonka paheena on kokouspullat.